Energetikai szolgáltatások

A Veolia 50 hazai önkormányzat több létesítményét, 85 állami és középületet, valamint 30 egészségügyi intézményt lát el energiával.

Energia
 

Hőszolgáltatási szerződések

Az általában hosszú távra kötött megállapodások alapján a  Veolia gondoskodik a megfelelő primer energiahordozó kiválasztásáról és annak leggazdaságosabb felhasználásáról; magas hatásfokkal üzemelteti és karbantartja a kezelésre átvett fűtési, illetve hűtési rendszert; saját állományban alkalmazza és irányítja a létesítményt felügyelő személyzetet; valamint – sok esetben garanciális – szervizzel megőrzi az üzemeltetett rendszer újszerű állapotát. Mindezen tevékenységek mellett elvégzi a rendeletekben meghatározott méréseket, ellenőrzéseket, szabályzásokat, és különös gondot fordít a környezetvédelmi előírások betartására. 

 

Létesítményüzemeltetés

A létesítményüzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek kiszervezése (outsourcing) tartós tendenciaként jelenik meg az elmúlt években mind a magán, mind az állami szektor területén. Az ún. facility management szolgáltatások elsősorban irodaházakra - amelyek akár központi költségvetési intézményhez is tartozhatnak - vonatkozó megállapodások részeként jelennek meg, amelyek tartalma a szerződő partner igényeihez alakítható. A szerződés vonatkozhat pusztán néhány alaptevékenységre, például épületgépészeti rendszerek (fűtési és klímarendszerek) és épületek karbantartására, fenntartására és állagmegóvásra, de a szolgáltatási kör kiterjedhet olyan tevékenységekre is, mint épületfelügyelet, őrzés-védés, telefonrendszer felügyelete, ügyfélfogadás, takarítás, kertgondozás és külső-belső szállítás. A konstrukció lényege és legfontosabb előnye, hogy a megbízó fél egyetlen céggel áll kapcsolatban az általa meghatározott, számára másodlagos tevékenységek ellátására.

 

Kogeneráció

A Veolia minden szerződésénél törekszik a legkorszerűbb műszaki megoldások alkalmazására. A kapcsolt energiatermelés a hő-, villamos és hűtési energia egyidejű előállítását jelenti, a különböző felhasználói igények rugalmas kielégítésére. A kogeneráció vagy trigeneráció az üzemeltetett létesítmény gazdasági optimumának elérését segíti, eszköze lehet gázmotor, gázturbina és abszorpciós hűtő. A hő- és villamos energia kapcsoltan történő előállítása magas hatásfokot és alacsony költséget biztosít partnereinknek, ugyanakkor ehhez nagyon fontos a helyes, igényekhez igazított méretezés. A Veolia öt erőművében alkalmazza a kogenerációs megoldást, valamint országszerte 36 gázmotort üzemeltet. 
 

VPP-Virtuális Erőmű

A magyarországi Veolia energetikai üzletága saját virtuális erőművel rendelkezik, amelynek kiépítését 2008-ban kezdte meg. A Telekommunikációs Irányítási Rendszer (TIR) központi irányítással képes szabályozni és felügyelni a rá csatlakoztatott energiatermelő berendezéseket. A TIR a gázmotorok összefogásával egy összehangoltan, gyorsan szabályozható virtuális erőművet hoz létre, ami képes rendszerszintű szolgáltatást, kiegyenlítő energiát nyújtani, ezzel bővítve a berendezésekben rejlő üzleti lehetőségeket. A MAVIR által tercier és szekunder szabályozó kapacitásokra kiírt tendereken a Veolia virtuális erőműve rendszeresen szerepel, amivel jelentős többletbevételre tesz szert. A rendszerhez öt gázturbinát is csatlakoztattak, így jelenleg egy 90 MW-os termelőegység áll a Veolia rendelkezésére. Hosszabb távon a Veolia célja, hogy portfolió szinten 120 MW szabályzó kapacitást integráljon a rendszerbe, így a 100 MW-os blokkokra kiírt tendereken nem függne a vállalat a kisebb versenytársak potenciáljától.

 

Az energiafogyasztás online követése

A Veolia ügyfeleinek lehetőséget teremt fogyasztásuk online követésére. A folyamat első lépéseként meghatározásra kerülnek az energiagazdálkodás szempontjából releváns mérési pontok (épületrész, szolgáltatástípus, stb.), amelyeken adatrögzítő és –továbbító eszközöket helyeznek el a szakemberek. A fogyasztási adatokat rendszeres időközönként rögzíti a berendezés és továbbítja azokat egy központi szerverre.

Az adatokat egyrészt a Veolia szakemberei elemzik, másrészt a partnereink bármely időszak fogyasztási adataihoz személyes azonosító használatával online felületen keresztül juthatnak hozzá. Az új szolgáltatás révén összevethetővé válnak az elvárható és a tényleges energia-fogyasztási adatok, kimutathatóvá válnak az egyes fogyasztási jellemzők, mutatószámok, hőmérsékleti értékek. Ezáltal lehetővé válik a létesítmények energetikai teljesítményének pontosabb és optimálisabb kezelése, ami alapfeltétele a rendszerek optimalizálásának, az energiahatékonyság fejlesztésének és végső soron a költségek csökkentésének. Járulékos elemként nő a partnerek energiatudatossága és csökkennek a hálózati veszteségek.

 

Egészségügyi intézmények

Az energiafelhasználás tekintetében a kórházak és az egészségügyi intézmények különleges igényű fogyasztóknak tekinthetők: a folyamatos működés miatt stabilan magas hőigénnyel rendelkeznek, részint a kórtermek ellátása, részint az egyéb szolgáltatások miatt. A magas hőigény, a jellemzően régebbi és pazarlóbb rendszerek, valamint a Veolia energiaszolgáltatási megközelítésből fakadó lehetőségek és technikai megoldások révén jelentős energiaköltség csökkenés biztosítható ezen intézményeknek.
 

Állami és önkormányzati intézmények és vállalatok

Az energiaköltségek racionalizálása nem csak a termelő ipari vállalatok számára elsődleges a napi működés és a versenyképesség biztosítására, de az állami és önkormányzati intézmények számára is jelentős megtakarításokat hozhat. A Veolia Energia évtizedes tapasztalattal rendelkezik a közszféra energetikai igényeinek kielégítésében, az intézmények energiagazdálkodásának optimalizálásában.

Ennek első lépéseként a szakemberek egy komplex energetikai audit során felmérik a rendszer működését, a megtakarítási lehetőségeket. A felmérés tapasztalatai alapján javaslatot tesznek azokra az intézkedésekre, amelyekkel csökkenthető az energiafogyasztás, illetve bemutatják azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek tovább mérsékelhetik az energetikai kiadásokat. Igény esetén a szakértők megtervezik és elvégzik a szükséges fejlesztéseket, üzemeltetik és karbantartják a rendszereket, amelynek részeként folyamatosan mérik és ellenőrzik a megtakarítási eredményeket.