Energiagazdálkodás

A Veolia egyedi igény szerint, a megfelelő műszaki és költségmegtakarítási követelményeknek megfelelően biztosítja az ipari vállalatok számára az energiatermelő egységeik működtetését, azaz a gőz, sűrített levegő és vákuum előállítását, valamint a villamosenergia-termelést; a termelőüzem teljes körű karbantartását; a fűtést, hűtést és légkondicionálást; valamint az épületek és egyéb infrastruktúrák üzemeltetését megfelelő műszaki felügyelettel és személyzettel.

Egy ipari vállalat minden egységénél léteznek olyan funkciók, amelyek elengedhetetlenek a hatékony működéshez, ugyanakkor nem tartoznak a cég fő tevékenységi köréhez. Az energiatermelő- és a termelést elősegítő rendszerek üzemeltetésével a Veolia hozzásegíti ügyfeleit erőforrásaik optimális átcsoportosításához, ezáltal termelési folyamataik hatékonyságának növeléséhez. A vállalatcsoport célja, hogy az ipari üzemek igényeinek megfelelő egyéni megoldásokat dolgozzon ki energetikai igényeik kielégítésére, amelyekkel hosszú távú, az ügyfelek célkitűzéseit szem előtt tartó együttműködést hoz létre.

Energia

 

Hőszolgáltatás

Az általában hosszú távra kötött megállapodások alapján a  Veolia gondoskodik a megfelelő primer energiahordozó kiválasztásáról és annak leggazdaságosabb felhasználásról; magas hatásfokkal üzemelteti és karbantartja a kezelésre átvett fűtési, illetve hűtési rendszert; saját állományban alkalmazza és irányítja a létesítményt felügyelő személyzetet; valamint – sok esetben garanciális – szervizzel megőrzi az üzemeltetett rendszer újszerű állapotát. Mindezen tevékenységek mellett elvégzi a rendeletekben meghatározott méréseket, ellenőrzéseket, szabályzásokat, és különös gondot fordít a környezetvédelmi előírások betartására.

 

Kapcsolt energiatermelés

A kapcsolt energiatermelés a hő-, villamos és hűtési energia egyidejű előállítását jelenti, a különböző felhasználói igények rugalmas kielégítésére. A kogeneráció vagy trigeneráció az üzemeltetett létesítmény gazdasági optimumának elérését segíti, eszköze lehet gázmotor, gázturbina és abszorpciós hűtő. A hő- és villamos energia kapcsoltan történő előállítása jó hatásfokot és alacsony önköltséget biztosít partnereinknek, ugyanakkor ehhez nagyon fontos a helyes, rendszerigényekhez igazított méretezés. A Veolia három erőművében alkalmazza a kapcsolt energiatermelést, valamint országszerte 36 gázmotort üzemeltet.

 

VPP - Virtuális Erőmű

A magyarországi Veolia energetikai üzletága saját virtuális erőművel rendelkezik, amelynek kiépítését 2008-ban kezdte meg. A Telekommunikációs Irányítási Rendszer (TIR) központi irányítással képes szabályozni és felügyelni a rácsatlakoztatott energiatermelő berendezéseket. A TIR a gázmotorok összefogásával egy összehangoltan, gyorsan szabályozható virtuális erőművet hoz létre, ami képes rendszerszintű szolgáltatást, kiegyenlítő energiát nyújtani, ezzel bővítve a berendezésekben rejlő üzleti lehetőségeket. A MAVIR által tercier és szekunder szabályozókapacitásokra kiírt tendereken a Veolia virtuális erőműve rendszeresen szerepel. A rendszerhez öt gázturbinát is csatlakoztattak, így jelenleg egy 90 MW-os termelőegység áll a Veolia rendelkezésére. Hosszabb távon a Veolia célja, hogy portfolió szinten 120 MW szabályozókapacitást integráljon a rendszerbe, így a 100 MW-os blokkokra kiírt tendereken nem függne a vállalat a kisebb versenytársak potenciáljától.

 

Létesítményüzemeltetés

 A létesítményüzemeltetési (facility management) szolgáltatások elsősorban irodaházakra, üzletközpontokra és szállodákra vonatkozó megállapodások tárgyát képezik, amelyek tartalma a szerződő partner igényei szerint alakítható. A szerződés vonatkozhat akár néhány alaptevékenységre, például épületgépészeti rendszerek (fűtési és klímarendszerek) és épületek karbantartására, fenntartására és állagmegóvásra, de a szolgáltatási kör kiterjedhet olyan tevékenységekre is, mint épületfelügyelet, őrzés-védés, telefonrendszer felügyelete, ügyfélfogadás, takarítás, kertgondozás és külső-belső szállítás. A konstrukció lényege és legfontosabb előnye, hogy a megbízó fél egyetlen céggel áll kapcsolatban az általa meghatározott, számára másodlagos tevékenységek ellátására.