Energiagazdálkodás

A Veolia egyedi igény szerint, a megfelelő műszaki és költségmegtakarítási követelményeknek megfelelően biztosítja az ipari vállalatok számára az energiatermelő egységeik működtetését, azaz a gőz, sűrített levegő és vákuum előállítását, valamint a villamosenergia-termelést; a termelőüzem teljes körű karbantartását; a fűtést, hűtést és légkondicionálást; valamint az épületek és egyéb infrastruktúrák üzemeltetését megfelelő műszaki felügyelettel és személyzettel.

Egy ipari vállalat minden egységénél léteznek olyan funkciók, amelyek elengedhetetlenek a hatékony működéshez, ugyanakkor nem tartoznak a cég fő tevékenységi köréhez. Az energiatermelő- és a termelést elősegítő rendszerek üzemeltetésével a Veolia hozzásegíti ügyfeleit erőforrásaik optimális átcsoportosításához, ezáltal termelési folyamataik hatékonyságának növeléséhez. A vállalatcsoport célja, hogy az ipari üzemek igényeinek megfelelő egyéni megoldásokat dolgozzon ki energetikai igényeik kielégítésére, amelyekkel hosszú távú, az ügyfelek célkitűzéseit szem előtt tartó együttműködést hoz létre.

Energia

Hubgrade

A Veolia Energia Magyarország Hubgrade feladata a villamos energia, hő-termelési és értékesítési, tüzelőanyag felhasználási adatok központi rögzítése és megjelenítése.

A feladatok közé tartoznak a villamos energia értékesítéssel kapcsolatos prognózisok és termelés monitoring funkciók, árfolyam és piacelemzések, előrejelzések, a termelési, szolgáltatási, üzemeltetési folyamatok figyelemmel kísérése és a szakemberek számára műszaki információk átadása. A belső és külső ügyfelek energetikai támogatása, az energia termékek és szolgáltatások minőségének ellenőrzése.

Hőmérséklet, nyomás, áramlás, páratartalom, termelt vagy fogyasztott energia, átlag, csúcsok, fogyasztáscsökkenések, incidensek stb., a feldolgozott információkkal kapcsolatos publikáció, vizualizációs és jelentési megoldások alkotják a Hubgrade szolgáltatásait.

A Hubgrade lehetőséget teremt a Veolia ügyfelei számára fogyasztásuk online követésére. A folyamat első lépéseként meghatározásra kerülnek az energiagazdálkodás szempontjából releváns mérési pontok (épületrész, szolgáltatás típus stb.), amelyeken adatrögzítő és továbbító eszközöket helyeznek el a szakemberek. A fogyasztási adatokat rendszeres időközönként rögzíti a berendezés és továbbítja azokat egy központi szerverre.

Az adatokat egyrészt a Veolia szakemberei elemzik, másrészt a partnereink bármely időszak fogyasztási adataihoz személyes azonosító használatával online felületen keresztül juthatnak hozzá. Az új szolgáltatás révén összevethetővé válnak az tervezett és a tényleges energia-fogyasztási adatok, kimutathatóvá válnak az egyes fogyasztási jellemzők, mutatószámok, hőmérsékleti értékek. Ezáltal lehetővé válik a létesítmények energetikai teljesítményének pontosabb és optimálisabb kezelése, ami alapfeltétele a rendszerek optimalizálásának, az energiahatékonyság fejlesztésének és végső soron a költségek csökkentésének. Járulékos elemként nő a partnerek energiatudatossága és csökkennek a hálózati veszteségek.

Távhőszolgáltatás

A Veolia cégcsoport Magyarország kiemelkedő távhőtermelőjeként a magyarországi távhő 40%-át állítja elő mintegy 25 városban, távhőszolgáltatóként pedig 14 város lakosainak és közintézményeinek szolgáltat távhőt és használati melegvizet, így biztosítva az egyik legkörnyezetkímélőbb és legkényelmesebb energiaszolgáltatást országszerte. Az energiatermelést földgáz mellett, megújuló energiaforrások felhasználásával, nagy hatékonyságú berendezésekkel végzi. A távhőszolgáltató leányvállalatok sokat tesznek a fenntarthatóság érdekében. A cégcsoporthoz tartozó tatai, ceglédi és ajkai távhőszolgáltatók elnyerték a Magyar Távhőszolgáltatók Szövetségének Távhő Ökocímkéjét. Az Ökocímke a szolgáltatás környezetre gyakorolt hatásáról ad tájékoztatást. Emellett a fogyasztók számára kiváló lehetőséget is kínál arra, hogy értesüljenek a távhőszolgáltatás előnyeiről, és tudatosan válasszák ezt a fűtési formát. A tatai és az ajkai egység a biomassza alapú termelés, a ceglédi pedig a magas részarányú kapcsolt hő-és villamosenergia termelésnek köszönhetően érdemelte ki az elismerést.

Kapcsolt energiatermelés

A Veolia minden szerződésénél törekszik a legkorszerűbb műszaki megoldások alkalmazására. A kapcsolt energiatermelés a hő-, villamos és hűtési energia egyidejű előállítását jelenti, a különböző felhasználói igények rugalmas kielégítésére. A kogeneráció vagy trigeneráció az üzemeltetett létesítmény gazdasági optimumának elérését segíti, eszköze lehet gázmotor, gázturbina és abszorpciós hűtő. A hő- és villamos energia kapcsoltan történő előállítása magas hatásfokot és alacsony költséget biztosít a partnereknek, ugyanakkor ehhez nagyon fontos a helyes, rendszerigényekhez igazított méretezés. A Veolia 9 országosan meghatározó nagyerőművében alkalmazza a kapcsolt energiatermelést, valamint országszerte összesen 51 gázmotort üzemeltet.

VPP - Virtuális Erőmű

A virtuális erőmű lehetővé teszi a kiserőművek digitális összekapcsolását és integrált termelésirányítását így biztosítva, hogy azok működését a valós idejű fogyasztói igényekhez kössék, az általuk ily módon megtermelt villamos energiát pedig a különféle piaci szegmensekben értékesítsék: a magyar villamos energia tőzsdén (HUPX-on), OTC-piacon vagy a rendszerszintű szolgáltatások piacán.

A Veolia folyamatosan keresi és alkalmazza az innovatív és hatékony megoldásokat partnerei igényeinek minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében, ezért döntött úgy, hogy a CHP-ERŐMŰ Kft. 51 százalékos tulajdonrészének megvásárlása révén egyrészt növeli erőmű portfolióját, másrészt bővíti korábbi virtuális erőmű rendszerét, ami lehetővé tette számára, hogy a szabályozói piac jelentős szereplőjévé váljon. 2022. év elejétől a virtuális erőmű 36 db gázmotor összesen 73 MW beépített teljesítményét fogja össze, melyek rugalmas termelésirányítása hatékony piaci jelenétet biztosít számára.

Létesítményüzemeltetés

A Veolia az egyedi igényeknek megfelelően biztosítja az ipari vállalatok, önkormányzatok és egyéb közintézmények számára az energiatermelő egységeik gazdaságos működtetését. Szolgáltatásai között fűtési rendszerek üzemeltetését, hűtési rendszerek és légkondicionálás üzemeltetését, épületek és egyéb infrastruktúrák üzemeltetését, ipari gőz szolgáltatását és villamosenergia-termelés és a termelőüzem teljes körű karbantartását kínálja.

Ipari vállalatok

Az energiatermelő rendszerek gazdaságos üzemeltetésével a Veolia hozzásegíti ügyfeleit erőforrásaik optimális átcsoportosításához, ezáltal hozzájárul termelési folyamataik hatékonyságának növeléséhez. Célunk, hogy partnereinkkel együttműködve, az ipari üzemek igényeinek megfelelő egyéni megoldásokat dolgozzunk ki.

Egészségügyi intézmények

Az energiafelhasználás tekintetében a kórházak és az egészségügyi intézmények különleges igényű fogyasztóknak tekinthetők, mivel folyamatos működés miatt stabilan magas hőigénnyel rendelkeznek. A Veolia innovatív technikai megoldások révén jelentős energiaköltség csökkenést biztosít ezen intézményeknek.

Állami és Önkormányzati intézmények és vállalatok

A Veolia több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a közszféra energetikai igényeinek kielégítésében, az intézmények energiagazdálkodásának optimalizálásában. Szakembereink egy komplex energetikai audit során felmérik a rendszer működését, a megtakarítási lehetőségeket. A felmérés tapasztalatai alapján javaslatot tesznek, hogyan csökkenthető az energiafogyasztás, illetve bemutatják azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek tovább mérsékelhetik az energetikai kiadásokat.