Feltárás nélküli technológiák

A vízi közművekhez és egyéb hálózatokhoz kapcsolódó felszín alatti műtárgyak tervezésében és megvalósításában jelentős tevékenységet folytató Veolia Mélyépítő Magyarország Kft. a feltárás nélküli technológiák széles palettáját alkalmazza: a hagyományos dúcolási módszereket galériák és aknák építésére, valamint a microtunnelinget és a csőroppantást.

 

Microtunneling

A microtunneling egy sajtolási módszer, melyet a feltárás nélkül épülő felszín alatti vezetékek építésére lehet alkalmazni. Az eljárás megfelelő az ivóvíz vagy szennyvízvezetékek, de akár távfűtő vagy távközlési vezetékek megépítésére. A Veolia Mélyépítő Magyarország Kft. által alkalmazott átmérőtartomány 500 mm-től 2500 mm-ig terjed, míg a megépíthető hosszúság korlátlan. A microtunneling vágófeje a meglévő talaj jellegének megfelelően cserélhető. A sajtolási törmeléket zagyként a felszínre szállítja és deponálás előtt a helyszínen kezeli a berendezés erre szolgáló része.
 

Csőroppantás

A csőroppantás öntöttvas, acél és műanyag anyagú víz, csatorna, gázvezetékek felújítására alkalmazott technológia. A felújítandó vezetékre telepített aknába szerelt hidraulikus húzópad egy a vezetékcserére kijelölt vezetékszakaszba, húzó rudazatot tol be. Repesztő/ vágófejhez csatlakoztatott új vezetéket, a rudazattal visszahúzva, a régi vezeték egyidejű roppantásával, a meglévővel azonos nyomvonalra építik be. Ezen technológia kiemelkedően gyors kivitelezhetősége, hatékonysága miatt, egyre gyakrabban kerül betervezésre és alkalmazásra. Társaságunk ezt a NO DIG technológiát több mint 15 éve alkalmazza kivitelezői gyakorlatában. 20-100 m hosszú szakaszok kivitelezhetők egy húzóállásból. Az elmúlt időszakban több mint 20 km vezetékrekonstrukció került kivitelezésre.

További információkért keresse munkatársainkat!