Erőforrások a világnak

Napjainkban a természeti erőforrások elérhetősége egyre szűkösebb, miközben a felhasználásuk iránti igény folyamatosan növekszik. Az egyre inkább városiasodó társadalomnak ráadásul a klímaváltozás hatásaival is szembe kell néznie. Ilyen körülmények között az emberiségnek újra kell értelmeznie az erőforrásokhoz való viszonyát, és olyan – a jelenleginél hatékonyabb – gazdasági modellre kell átállnia, amely hosszú távon biztosítja a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóságot.

Biztosítjuk az erőforrások hozzáférhetőségét

A növekvő igények és a szűkülő tartalékok korában egyre sürgetőbb az igény, hogy biztosítsuk a mindennapi élethez szükséges erőforrásokat. A kihívásokra válaszul a Veolia egyre nagyobb energiát fordít arra, hogy a lehető legtöbb ember számára biztosítsa a legalapvetőbb erőforrásokhoz – víz, energia –, valamint az élhető, tiszta környezethez való hozzáférést. A jövőben ez a törekvés kínálhat megoldást a helyi közösségek jólétének fokozására, és biztosíthatja a vállalatok hosszú távú működőképességét és értékteremtését.

A Veolia elkötelezett az iránt, hogy a fenntarthatósági elvek mentén biztosítsa víziközmű- és energetikai szolgáltatásait partnereinek a teljes értéklánc mentén, miközben arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy a hulladékok lehető legteljesebb újrafeldolgozásával kímélje a környezetet és természeti értékeinket.
 

Nagy hangsúlyt fektetünk a megőrzésre

Azonban a hozzáférés biztosítása nem elég. A jövő generációi iránt érzett felelősség abba az irányba tereli a Veoliát, hogy a lehető legnagyobb mértékben járuljon hozzá az erőforrásaink megőrzéséhez is. Ennek alapfeltétele a hatékony és pazarlásmentes felhasználás. A vállalatcsoport ezen alapelv mentén fejleszti azokat az innovatív megoldásokat, amelyek célja, hogy csak annyi természeti erőforrást – ott, olyan módon és akkor – használjunk fel és biztosítsunk ügyfeleinknek, amennyire feltétlenül szükségük van.

Működésünk vezérelve, hogy a modern eljárások és eszközök használatával kíméljük környezetünket, biztosítsuk a természeti erőforrásokhoz való hozzáférést mindenki számára egyenlő mértékben, és garantáljuk a vállalkozások hosszú távú működését.

Másodlagos erőforrások felhasználása

A Veolia figyel arra, hogy szolgáltatásai révén partnereink ne hagyják veszni a rendelkezésükre álló másodlagos erőforrásokat, alapanyagokat. Erre a szemléletre az elsődleges, természeti erőforrások szűkülésével egyre nagyobb igény jelentkezik. A hulladékok újrahasznosítása terén megvalósuló fejlesztések célja, hogy a lehető legkevesebb hulladék váljon haszontalan szemétté. Ennek érdekében − a technikai fejlesztéseken túl − a Veolia folyamatosan dolgozik a hulladékkezelési és hasznosítási folyamatok javításán a lehető legmagasabb fokú újrahasznosítás biztosítása érdekében.