Ökológiai barométer

Veolia és az Elabe kutató- és tanácsadó cég közvélemény felmérést végzett, melynek neve Ökológiai Átalakulás Barométer. A nagyszabású kutatás alapvetően arra keresi a választ, hogy a Földünkért vívott harchoz szükséges változások társadalmilag, gazdaságilag és kulturálisan elfogadhatóak-e az emberi közösségek számára. A felmérés első verzióját a világ népességének 60 százalékát reprezentáló minta alapján készítették. Ehhez 5 kontinens 25 országát vizsgálták, amelyeket üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk, demográfiai súlyuk és relevanciájuk miatt, továbbá a politikai, kulturális és gazdasági sokszínűség jegyében választották ki. Olyan területeket vontak be a felmérésbe, ahol az emberek közvetlenül is megtapasztalják az éghajlatváltozás hatásait, vagy úttörő ökológiai politikát folytatnak.

IPCC jelentések, fejlesztési tervek, klíma stratégiák, a zöld New Deal, a COP: az emberek tudatában vannak az épp most zajló válságnak és annak, hogy a klímaváltozás ténye többé nem vitatható.

89 %

Igen, a klímaváltozás éppen most történik.

Az éghajlatváltozás következményeivel szemben védtelenek vagyunk.

71 %

Igen, a klímaváltozás éppen most történik.

A tétlenség nem éri meg.

67 %

A tétlenség több költséget von maga után, mint a cselekvés! A klímaváltozás és a környezetszennyezés következményei többe fognak kerülni, mint az ökológiai átalakuláshoz szükséges fejlesztések.

Van közös projekt arról, hogy milyen legyen a jövő?

60 %

Az emberek nagy része nehezen tudja elképzelni, hogy milyen lenne a mindennapi élet az ökológiai átalakulás után: 24%-nak nincs elképzelése, 36%-nak van, de nagyon zavaros. Ennek mi az oka? 56% úgy gondolja, hogy kevés a lehetséges megoldásokról szóló párbeszéd, nincs a jövőt illetően közös projekt.

Változtatnunk kell az életmódunkon.

60 %

Az emberek nagy része hisz a kollektív cselekvésben, abban, hogy a jövőnk a kezünkben van és hogy változtatnunk kell az életmódunkon. 55% egyetért abban, hogy észszerűbben kell élnünk ÉS használnunk kell azokat a technológiákat, amelyek mérsékelhetik a környezetszennyezés és a klímaváltozás következményeit.