Úttörők 1853 óta

Veolia: az ökológiai történelem úttörője

Kelet-Közép-Európában az energia-függetlenség kihívásainak való megfelelés érdekében fejlesztettük szakértelmünket.

Induljunk kelet felé, mintegy nyolcszáz kilométerre Olaszországtól, Kelet-Közép-Európába. A berlini fal leomlása óta a keleti blokk egykori országai fokozatosan nyitottak a piacgazdaság felé. Ezek a kelet-közép-európai országok – Bulgária, Horvátország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia és a Cseh Köztársaság – kénytelenek voltak a közszolgáltatáshoz való hozzáállásukat alapvetően megváltoztatni. Az 1990-es évek során a lakosságnak alkalmazkodnia kellett ahhoz, hogy a korábban ingyenes szolgáltatásokért már fizetni kell a hatékonyság és a megbízhatóság növelése érdekében.

Az egyik ilyen közszolgáltatás az energiaellátás volt. A XX. század végén a fiatal kelet-európai demokráciák egy újabb hatalmas kihívással néztek szembe: hogyan lehet biztosítani az energia-szuverenitást, amikor szinte mindent a nulláról kell felépíteni? Különböző, változatos stratégiák és politika  közepette egy tartós megoldás alakult ki: minden állam helyi vagy külföldi cégekre támaszkodott, hogy megalapozhassa a kívánt függetlenséget, és benyújthassa az Európai Unióba szóló tagjelölti jelentkezést.

Ebben az időszakban a Veolia végigkísérte ezeket az országokat az orosz széntől és földgáztól való függésük csökkentésében, és hozzájárult energia-autonómiájuk erősítéséhez. 2022-ben a csoport már tizenkét millió lakost lát el energiával a régióban. A Veolia energiatermelőként és -szolgáltatóként szerzett jó hírének köszönhetően számos ország bizalmát elnyerte. De ez nem csak erről szól. „Fenntartható megoldásokat kínálunk. Értékeink fókusza társadalom, az egészségvédelem, a biztonság és az átláthatóság” – mondja Philippe Guitard, a Veolia kelet-közép-európai igazgatója. Ez a megbízhatóság meghozta gyümölcsét, mert a Veolia bevétele Csehországban 2022-ben elérte az 1,5 milliárd eurót, pedig csak 1997 után jelent meg a cseh piacon.

A távfűtés volt az elsődleges tevékenység, amellyel a Veolia hosszú távú jelenlétét kiépítette a kelet-közép--európai országokban. A Veolia Varsóban, Poznanban, Lodzban, Pozsonyban, Budapesten, Pécsett, valamint Prágában és Ostravában hőerőműveket korszerűsít és üzemeltet. „Kelet-Közép-Európában a közepes és nagyvárosok mintegy 90 százalékát távhőhálózat fűti a kemény telek miatt. A jelenlegi kihívások a hőellátás biztosítását és az erőművek szénlábnyomának csökkentését jelentik” – mondja Renaud Capris, az Enova vezérigazgatója, a cseh, bolgár és magyar Veolia egységek volt üzemeltetési igazgatója.

A fűtőművek környezetvédelmi teljesítményén javítani kellett, mivel az 1990-es évek szabványai nem voltak elég szigorúak. A kelet-közép-európai országok a 2000-es évek elején csatlakoztak az Európai Unióhoz, így a többi tagországra vonatkozó szabályoknak megfelelően kellett korszerűsíteni rendszereiket. „A széntüzelésű erőművek fokozatos kivezetésére szilárdan eltökéltük magukat. A mintegy 200 ezer lakosú Pécs városának hőerőműve, kiiktatva a szenet és a földgázt, sikeresen és teljesen átállt a biomassza tüzelőanyagra. A szalmát a helyi gazdáktól veszik meg, csakúgy, mint a faaprítékot” – magyarázza Renaud Capris. A legtöbb kelet-közép-európai ország, a dekarbonizáció jegyében, tisztább megoldásokra, a biogázra és a biomasszára való áttérésen dolgozik. „A cél az, hogy jó és ésszerű alternatívákat kínáljunk a fogyasztóknak” – teszi hozzá Renaud Capris.

A Veolia több mint húsz éve van jelen a világ ezen régiójában, ahol az energiakérdések döntő szerepet játszanak a politikai és gazdasági egyensúlyban. Ez még inkább igaz az ukrajnai háború 2022. februári kezdete óta. Az orosz invázió egyik következménye, hogy a közvélemény egyre jobban felfigyelt arra, hogy az energiaellátás, különösen a földgáz tekintetében országaik jelentős mértékben függenek Oroszországtól. Az energia-önellátás már nem csupán egy ambiciózus cél, hanem regionális biztonsági kérdés. A helyi energiához való biztonságos hozzáférés az európai szabályozási fejlesztések középpontjában áll, a cél az erőforrások megőrzése az energia lehető leghatékonyabb módon történő előállításával és elosztásával. A helyi közösségek partnereként a Veolia személyre szabott megoldásokat tervez és fejleszt, lehetővé téve ügyfelei számára, hogy fokozatosan kiküszöböljék a piaci áringadozásokból fakadó bizonytalanságokat.

Az energia története összefonódik a fontos geostratégiai kérdések középpontjában álló régió viharos történelmével. "Bár az olaj-, gáz- és nukleáris fűtőanyag-tartalékok továbbra is megmaradtak, ezek hirtelen csökkenése és az alternatívák keresése paradigmaváltáshoz vezetett: az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák alkalmazása és az energiahatékonyság ma már nemzet- és gazdaságbiztonsági kérdés" - írja a kutató Diana-Paula Gherasim, a Francia Nemzetközi Kapcsolatok Intézete honlapján. Hozzáteszi: „A nyugati és a kelet-közép-európai tagállamok ebben egyetértenek."

Az energia-szuverenitás, a dekarbonizáció és a vásárlóerő alapvetően közeledik egymáshoz. Bár Közép-Európa továbbra is a széntől függ, számos lehetséges lehetőség kínálkozik az energiamix variálására. „Lengyelország, Csehország, Románia és Bulgária számára a megújuló energia a legolcsóbb villamosenergia-termelési forrás” – emeli ki a Bloomberg NEF szakértői csoport 2020. évi jelentése. A tanulmány készítői szerint a térségben megvalósuló hatalmas energia-átállás tíz év alatt 50 százalékkal csökkentené a villamosenergia-szektor szén-dioxid kibocsátását, ami 6 százalékkal járulna hozzá az Európai Unió emisszió-csökkentési céljaihoz.

A Veolia Energiaszolgáltatások üzletág igazgatója, Francisco Silvério Marques számára a jövő az energiatakarékosságban és a felgyorsított szén-dioxid-mentesítésben rejlik. „Tíz év múlva már nem köthetünk fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiaszolgáltatási szerződéseket. Dekarbonizált, helyi és megújuló energiát kell használnunk, ami csökkenti a környezetterhelést, elősegíti a függetlenséget és javítja az ár láthatóságát. Ma már jártasak vagyunk a downstreamben, az energiafelhasználás optimalizálása terén, és további haladást tervezünk, még nagyobb energia-megtakarítást akarunk garantálni.  Ugyanakkor tovább kell erősítenünk upstream tevékenységeinket, vagyis helyi és megújuló energia termelésére vonatkozó kapacitásunkat növelni kell az ügyfeleink igényei szerint.” A dekarbonizált jövő víziója az egész világon megvalósulhat.