Folytatódnak a munkahelyi képzések

 

Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság


 

PEM/01/034638/2022


 

Vállalkozásunk, a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatást nyert el a kormányhivatal a GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” elnevezésű munkaerőpiaci programban, az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatás jogcímen.

 

Projektünk célja munkahelyi képzések megvalósítása, ezzel növelve a termelékenységünket. A projekt keretében 2 típusú, összesen 8 féle képzés kerül lebonyolításra.

 

A képzések tervezett befejezése: 2024.05.31.


Az Európai Unió és a Magyar Állam által megítélt támogatás összege: 6 000 000 Forint.

Ssz 

Képzés megnevezése 

Képzésben részt vevők száma
(fő)

Összes óraszám
(óra)

Képzés célja

1. 

Csapatépítés

11

20

A program célja a csapatban rejlő erősségek és fejlesztendő területek feltárása. A képzés révén a résztvevők tudatosítják személyiségük és csoportban betöltött szerepüket. Eszközöket és módszertant kapnak csoportbeli szerepeik kifejezésére és azok aktív használatára. A csoport kohéziójának megerősítése szintén célja a képzésnek.

2. 

Vezetői tréning

17

20

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a személyközi kommunikáció alapjait, képesek legyenek megérteni mások viselkedését, és elfogadni a különbözőségeket.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék és megtapasztalják a különböző vezetési stílusokat, és képesek legyenek ezek megfelelő használatára; a képzés során megismerjék és alkalmazzák a hatékony vezetői kommunikációs technikákat, valamint képesek legyen a vezető-beosztott, valamint vezető-ügyfél közötti kapcsolattartás milyenségének és minőségének fejlesztésére.
Cél továbbá, hogy a résztvevők megismerkedjenek a konfliktuskezelés lépéseivel és technikáival, a célorientált vezetés technikájával, a vezetői munkában alkalmazott szükségletalapú motivációs elméletekkel; képesek legyenek elemezni saját konfliktuskezelési stratégiájukat, valamint képesek legyenek az egyéni teljesítmények fejlesztő célzatú értékelésére.
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők képessé vállnak az időgazdálkodás hatékonyságának növelésére, valamint arra, hogy átlássák a prioritásokat, számba vegyék a vezérlő értékeket és tudatosítsák a személyes és szervezeti hosszú távú célokat.

3. 

Időgazdálkodás

26

20

A program célja a tudatosabb és hatékonyabb időfelhasználás elérése, a személyes hatékonyság növelése. A képzés révén a résztvevők tisztában lesznek saját időgazdálkodási szokásaikkal, a gyakorlatban jól használható technikákat sajátítanak el.
A program keretében sokféle, gyakorlatban jól alkalmazható eszköz és technika kerül bemutatásra. A gazdag eszköztár modellezésének célja, hogy a résztvevő a személyiségéhez és körülményeihez leginkább illeszkedő módszerekkel váljon képessé az idő professzionálisabb és eredményesebb felhasználására.

4. 

Kommunikáció

14

20

A képzés célja résztvevők előadói készségeinek fejlesztése.

5. 

Konfliktuskezelés

15

20

Konfliktuskezelési technikák megismerése és személyre szabott elsajátítása.

6. 

Időgazdálkodás, kommunikáció, konfliktuskezelés

24

30

A képzés célja a résztvevők személyes hatékonyságának növelése, a munkaszervezéshez kapcsolódó alapkészségek fejlesztése és a hatékonyabb "időszervezés" elérése a tudatosabb időfelhasználás révén. Továbbá az asszertív viselkedési stílus jegyeinek megismerése, elsajátítása, a hatékonyabb kommunikáció és konfliktuskezelés érdekében. 

7. 

Excel haladó

70

20

A képzés célja, hogy a résztvevők az adminisztratív munka során felmerülő problémákra a leghatékonyabb informatikai megoldást találják meg az irodában használatos táblázatkezelési és adatbázis kezelési eszközök előnyeinek, leghatékonyabb használati trükkjeinek és probléma megoldási lehetőségeinek elsajátításával, és ezek gyakorlati feladatokban való alkalmazásával. A haladó tréning tudásanyaga: függvények haladó szinten összetett függvénykategóriában, analízis eszközök, párbeszéd elemek használata, védelmi lehetőségek, kimutatás készítés – Pivot tábla, rögzített makrók használata.

8. 

Excel makró

24

30

A képzés célja, hogy a résztvevők az adminisztratív munka során felmerülő problémákra a leghatékonyabb informatikai megoldást találják meg az irodában használatos táblázatkezelési és adatbázis kezelési eszközök előnyeinek, leghatékonyabb használati trükkjeinek és probléma megoldási lehetőségeinek elsajátításával, és ezek gyakorlati feladatokban való alkalmazásával. A makró tréning tudásanyaga: programozási felület és adattípusok megismerése, Visual Basic alapok, műveletek kezelése, párbeszédpanelek kezelése, önálló építőelemként használható programrészletek áttekintése.