Továbbra is kimagaslóan elégedettek az ügyfelek a Veolia szolgáltatásaival

Még a tavalyi kiváló eredményét is túlszárnyalta a vállalatcsoport a magyarországi ügyfélelégedettségi felmérésen

A Veolia magyarországi leányvállalata nemzetközi szinten is a legjobbak között végzett a vállalatcsoporton belül, és felülmúlta a tavalyi évben elért kiváló eredményét. Mind konszolidált NPS-értékét, mind árbevétel-lefedettségét tekintve felülteljesítette a közép-kelet-európai zóna átlagát, sőt Szerbiával együtt az élen végzett.

A Veolia Csoport stratégiai céljainak elérése érdekében indította el ügyfélelégedettség-mérési programját, amelyhez a hazai leányvállalat 2021-ben csatlakozott. A mérést idén is a Net Promoter Score (NPS) módszer alapján végezték el, melynek lényege, hogy a megkérdezetteknek a „Mennyire ajánlaná cégünket másoknak a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos elégedettsége alapján?” kérdésre kell válaszolniuk egy 0-tól 10-ig terjedő skála segítségével, ahol a 0 jelentése az „egyáltalán nem”, a 10 jelentése pedig a „biztosan”. A módszer alapján a kapott számok szerint három csoportba tartoznak a válaszadók: a támogatók (10-9 pont), a semlegesek (8-7 pont) és a kritikusok (6-0 pont) közé. Ezt követően a támogatók számának százalékos arányából ki kell vonni a kritikusok százalékos arányát, hogy megkapjuk az NPS-értéket.

A Veolia előzetes célkitűzései szerint az NPS-mutatónak legalább 30-as értéket kell elérnie, valamint a megkérdezett felektől, vagyis a felmérésbe bevont vállalatoktól származó árbevétel az összes árbevétel 75%-át le kell fedjék.

Magyarország 2023-ban is mindkét elvárást teljesítette, sőt, a 2022-es 90-es NPS-eredményeken is sikerült javítani 4 ponttal. A célul kitűzött 30 pont helyett a tavalyi évet 94 ponttal zártuk, mely magasan túlszárnyalja az 53 pontos zónaátlagot. 

Az árbevétel-lefedettség tekintetében a hazai Veolia 93%-os arányt ért el, amely nemcsak a célul kitűzött 75%-ot múlja felül, hanem a vállalatcsoport új, GreenUp stratégiájának célkitűzését is, amely 2027-re 79%-ban határozná meg az elérni kívánt eredményt. Magyarországon idén 7 szegmens partnereit keresték meg munkatársaink a felméréssel. A vízszolgáltatás, az energiatermelés, az erőművek, a távhő, az energiaszolgáltatások és az ipari szolgáltatások mellé idén először csatlakoztak a víztechnológiákhoz kapcsolódó partnerek is. A hazai leányvállalat mindegyik kategóriában magasan felülmúlta az elvárt célt, sőt három területen, a vízszolgáltatás, a távhő és a víztechnológiák szegmensében 100%-os NPS-mutatót ért el.

Az a tény, hogy a magyarországi eredmények magasan a Veolia legjobbjai között szerepelnek, és a zónaátlagot is meghaladják, arról árulkodik, hogy munkatársaink mindegyike a lehető legnagyobb precizitással és tudással látja el saját feladatát, ügyfeleink szó szerint legnagyobb megelégedésére.