Munkahelyi képzés megvalósítása a Veolia cégcsoportnál

 

Kedvezményezett neve: Veolia Energia Magyarország Zrt.
Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.5-17-2018-00167
Támogatás összege: 41.138.943 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
 
 
Projekt címe:
Munkahelyi képzések megvalósítása a Veolia cégcsoportnál
 
A Projekt célja: 
Nemre, illetve a személyes és családi körülményeikre való tekintet nélkül javítsa az aktív korú munkavállalók lehetőségét arra, hogy a személyes és szakmai fejlődésük, társadalmi szerepvállalásuk, alkalmazkodóképességük, foglalkoztathatóságuk és a társadalomban való aktív részvételük elősegítése érdekében színvonalas oktatásban részesüljenek.
A gazdasági versenyképesség alapvető feltétele, hogy a vállalkozás számára a gazdasági igényeknek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal bíró munkaerő álljon rendelkezésére. A jelenleg is zajló gazdasági, társadalmi, technológiai változások rendkívül gyors alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól.
A felnőttkori tanulás ösztönzése a cél annak érdekében, hogy a vállalat versenyképessége, termelékenysége, innovációja fejlődjön. Ehhez biztosítunk előzetes szükséglethez igazított oktatást, képzési lehetőséget a projekt keretein belül.
 
A Projekt megvalósítása: 
A projekt megvalósítása során 33 képzést szervezünk, melyek között szakmai OKJ-s képzések, informatikai- és kompetenciafejlesztő tréningek szerepelnek.
Projekt kedvezményezettjei: Bakonyi Erőmű Zrt.,  DBM Zrt.,  Pannon Hőerőmű Zrt.,  Pannon-Biomassza Kft.,  Veolia Energia Magyarország Zrt.
Projektben részt vevők száma: 287 fő.
Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021.03.31.