​Tudatosabb erőforrás-felhasználásra van szükség a fenntarthatósághoz

Veolia Energia Magyarország Zrt.: a körkörös gazdasági modell megvalósítása az ipari és lakossági igények fenntartható és gazdaságos kielégítését teszi lehetővé

Csak az erőforrás-felhasználás tudatosabbá tételével lehet fenntartható és megfizethető módon kielégíteni a világszerte egyre növekvő városi népesség alapvető energiaigényeit, ez a december 12-én zárult párizsi ENSZ klímacsúcs (COP21) egyik fő üzenete. A kulcs az úgynevezett körkörös gazdasági modell megvalósítása, amelynek fő célja, hogy az elhasznált erőforrásokat megpróbálja újra és újra hasznosítani az élet minden területén. A modern városok energiaigényének kielégítése, valamint a kiépülő szennyvízkezelő és hulladékgazdálkodási rendszerek működtetése között olyan szinergiák vannak, amelyek kiaknázása egyszerre teszi környezetkímélőbbé és olcsóbbá az urbanizált településeken a közüzemi szolgáltatások fenntartását. Magyarországon Pécs és Tata példája is iránymutató lehet az új, fenntartható megoldások megvalósítására – hívják fel a figyelmet a Veolia Energia Magyarország Zrt. szakértői.

Négy fő kihívást támaszt a gazdaság és a települések működésének hosszútávon fenntartható pályára állítása szerte a világ országaiban. Ezek, a globális felmelegedés megfékezése, a károsanyag-kibocsátás csökkentése, a természeti erőforrások megóvása és a természeti ökoszisztéma megőrzése. Mindezt pedig úgy kell megvalósítani, hogy közben a gazdasági növekedés és a városok gyarapodása egyre több erőforrás felhasználását igényelné, ami egyszerre fenyeget fokozódó nyersanyaghiánnyal és a káros környezeti folyamatok elszabadulásával. 

Az egyik legégetőbb problémát ezek közül a városiasodás egyre fokozódó üteme jelenti: a világ népességének jelenleg fele él városokban, azonban ez az arány 2050-re várhatóan 70 százalékra nő. „Ahhoz, hogy ennek a gyorsan gyarapodó városi népességnek az alapvető igényeit fenntartható és megfizethető módon lehessen kielégíteni, a mainál sokkal tudatosabbá kell tenni erőforrás-felhasználásunkat. Ez a december 12-én zárult párizsi ENSZ klímacsúcs (COP21) egyik fő üzenete” - közölte Fernezelyi Ferenc, a Veolia Energia Magyarország Zrt. kereskedelmi igazgatója.

A szakember kifejtette: a megoldáshoz teljesen újra kell gondolni a városi közüzemi szolgáltatások működését. A kulcs pedig az úgynevezett körkörös gazdasági modell megvalósítása, amelynek fő célja, hogy az elhasznált erőforrásokat megpróbálja ismétlődően újra és újra hasznosítani az élet minden területén.

„A feladatunk egy olyan modell kiépítése, amely egyszerre garantálja a közüzemi szolgáltatások környezeti szempontból fenntartható, valamint szolgáltatói és fogyasztói oldalról is gazdaságos működését. Ezekre a kritériumokra csak a körkörös gazdaság képes választ adni” – mondta Fernezelyi Ferenc. A Veolia Energia Magyarország Zrt. kereskedelmi igazgatója kifejtette: a cél a városok energiagazdálkodása, szennyvízkezelése és hulladékgazdálkodása között meglévő szinergiák kihasználása, az újrahasznosítási és hatékonyságnövelési lehetőségek kiaknázása.

Ez a gyakorlatban többféle formában valósulhat meg, legyen szó a megújuló energiaforrások bevonásáról az energiatermelésbe, a szennyvízkezelés során keletkező nagy energiatartalmú melléktermékek – biogáz és szennyvíziszap – hasznosításáról, vagy éppen a képződő hulladékok minél nagyobb arányú anyagában történő, illetve energetikai hasznosításáról.

A megújuló energiaforrások városi távhőtermelésbe történő bevonására Magyarországon is születtek úttörő kezdeményezések. A leggyakrabban emlegetett példa Pécs, ahol – idehaza egyedülálló módon - immár 100 százalékban megújuló forrásokat felhasználva gondoskodnak a városi távfűtőrendszer energiaellátásáról a társaságcsoport portfóliójába tartozó pécsi erőmű átalakításának és fejlesztésének köszönhetően.

Emellett megvan a helye a megújuló energiaforrásoknak a kisebb városokban is. Így például a Veolia Energia Magyarország Zrt. leányvállalata – a Tata Energia Kft. – a helyi távhő termelés egyre nagyobb részét biomassza alapon végzi. Ehhez segítséget nyújtott a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című pályázati konstrukciója, melynek keretében a közelmúltban fejezte be a társaság a Tatán működő, a kilencvenes évek műszaki színvonalát képviselő biomassza kazán korszerűsítését, melynek eredményeképpen megnövelte a kazán élettartamát és hatásfokát is egyben. 

A Veolia Energia Magyarország Zrt-ről:
A Veolia Energia Magyarország Zrt. több mint 20 éves szakmai tapasztalattal a magyar energetikai piac meghatározó szereplője, önkormányzati és közületi szerződésállományának meghatározó része – például a pécsi, dorogi, esztergomi vagy tatai lakossági és intézményi távhőszolgáltatás – a 2020-as évekbe nyúlik előre. A társaság 2013 folyamán stratégiai együttműködési megállapodást kötött Magyarország kormányával.
A vállalatcsoport jelenleg közel 700 főt foglalkoztat, országosan több mint 250 üzemeltetett telephelyen van jelen. A cégcsoport konszolidált árbevétele 2013-ban 38 milliárd, 2014-ben pedig 41,2 milliárd forint volt.
A cégcsoport 50 hazai önkormányzat több létesítményét, 85 állami és középületet, 28 egészségügyi intézményt és 31 ipari telephelyet lát el energiával. Emellett a magyarországi Veolia csoport által üzemeltetett távhőszolgáltatók 11 városban immár 12 ezer lakás távfűtéséről gondoskodnak, miközben országszerte további 109 000 lakossági és intézményi ügyfél számára termelnek hőenergiát.
Az országos kiterjedésű cégcsoport energetikai szolgáltatások üzletága hőtermelő- és elosztó rendszerek üzemeltetését végzi önkormányzatok, költségvetési szervek és a magánszektor számára, de tevékenységi körébe tartozik ezen felül a teljes körű létesítmény-üzemeltetés és az ipari outsourcing is.
A Veolia Energia Magyarország Zrt. éves hőenergia-termelése meghaladja a 6400 terajoule-t, és évente több mint 500 gigawattóra villamos energiát állít elő, továbbá egy mára 42 gázmotorból álló, összesen 65 megawatt kapacitású virtuális erőművet kitevő országos rendszert üzemeltet.
A Veolia Energia Magyarország Zrt. erőművi üzletágának öt egységében (a Pannonpower pécsi erőműve, a Dorogi Erőmű, a Kőbányahő Kft., a Tiszántúli Hőtermelő Kft. debreceni és nyíregyházi erőművei) magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát – biomasszát – felhasználó blokkok működnek, ezzel is tükrözve a cégcsoport környezetbarát energiatermelés iránti elkötelezettségét.