Jogi nyilatkozat

I - Jogi nyilatkozat

1) Jelen honlapot a 52 rue d'Anjou 75008 Párizs székhelyű és a párizsi RCS-nél B 5720255520 kereskedelmi regisztrációs számmal bejegyzett Compagnie Générale des Eaux, SCA készítette.
Telefon: + 33 1 49 24 49 24
A honlap igazgatója: Eva Kucerova (főszerkesztő)

Jelen honlap a 7 rue Tronson du Coudray székhelyű és a párizsi RCS-nél B 402509061 kereskedelmi regisztrációs számmal bejegyzett G.I.Eau nyújt tárhely-szolgáltatást.

2) A honlapot a CNIL-nél, a független francia adatvédelmi hatóságnál jegyezték be 18 86517 regisztrációs számon.
Az 1978. január 6-án elfogadott adatvédelmi törvény alapján az érintettnek joga van az őt érintő információkhoz való szabad hozzáféréshez, megváltoztatásához, kiigazításához, illetve törléséhez a [email protected] keresztül történő kapcsolatfelvétel útján.
 

II - Felhasználási feltételek

Jelen oldal a francia jog hatálya alá tartozik.
Az oldal használója kijelenti, hogy betartja az oldalhoz való hozzáférés napján érvényes felhasználási feltételeket.
 

A ) Az oldal célja:

Jelen oldal nem szerződéses adatokat oszt meg a Veolia Vízről, azaz a COMPAGNIE GENERALE DES EAUX vállalatról és leányvállalatairól azzal a céllal, hogy átfogó képet nyújtson a Csoport tevékenységeiről, anélkül azonban, hogy (ellentétes nyilatkozat hiányában) közvetlenül kínálna termékeket vagy szolgáltatásokat.
A lehetőségek szerint jelen honlap frissítésre kerül figyelembe véve a Csoport mindennemű tevékenységét, ám időről időre előfordulhat, hogy egyes információk vagy bejelentések közzétételükkor már nem érvényesek vagy egyszerűen aktualitásukat veszítik. A Veolia Víz, bár mindent elkövet, nem tudja szavatolni, hogy a jelen honlapon közzétett adat vagy hír mindig teljesen naprakész legyen.
 

B ) A szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartása:

A honlap teljes tartalma (struktúrája, szövege, fotói, illusztrációi és szoftvere) a Veolia Víz vagy műszaki szállítóinak tulajdonában vannak.
Szeretnénk arra is felhívni felhasználóink figyelmét, hogy a zenék, fotók vagy egyes szimbólumok is képezhetik szellemi tulajdonjog tárgyát.
Az oldalon használt védjegyek és logók bejegyzettek. Másolásuk bűncselekménynek minősülhet.
Minden használati jog fenntartva. A szellemi tulajdonról szóló francia törvény L122-4 cikke alapján minden jogosulatlan megjelenítés vagy reprodukció, akár részben, akár egészben, bármely formában jogszerűtlen és bűncselekménynek minősül a szellemi tulajdonról szóló törvényben az L 335-2 cikktől meghatározott rendelkezések szerint.

 

C ) Linkek: 

A Veolia Víz honlapján szerepelhetnek más honlapokra mutató linkek, melyek nem minden esetben tartoznak a csoporthoz. Ezek a honlapok függetlenek a Veolia Víz honlapjától. A Veolia Víz nem szerkeszti és nem is ellenőrzi e honlapok forrásait és tartalmát, sem más honlapokhoz kapcsolódó linkjeiket.
Az e honlapokra mutató linkek semmilyen formában nem minősülnek a Veolia Víz általi jóváhagyásnak, megerősítésnek vagy egyetértésnek e honlapok tartalmát illetően.
A Veolia Víz nem vonható felelősségre e honlapok tartalmáért, termékeiért, szolgáltatásaiért, népszerűsítő anyagaiért, cookie-jaiért vagy egyéb elemeiért, sem e honlapokon található információk, szolgáltatások és adatok felhasználása miatt vagy azzal kapcsolatosan felmerült ismert vagy feltételezett veszteségekért vagy kárért.

 

D) Felelősség:

Sem a Veolia Víz, sem vezetői vagy alkalmazottai nem tartoznak felelősséggel a jelen honlap miatt vagy azzal kapcsolatosan felmerülő veszteségekért vagy károkért.
A Veolia Víz fenntartja a jogot jelen honlap része vagy egésze terjesztésének módosítására, felfüggesztésére vagy teljes leállítására, különös tekintettel a más honlapokra mutató linkekre és/vagy a felhasználók közötti, esetlegesen továbbított információcserére.
A felhasználó vállalja, hogy sem szándékosan, sem véletlenül nem juttat be olyan vírust vagy fájlt, amely hátrányosan befolyásolja a honlap működését; ilyen esetben kizárólag ő vonható felelősségre. Méltányosságból az összes felhasználóval szemben, a Veolia Víz minden visszaélést elkövető felhasználóval szemben bírósági eljárást indít.
 

E ) Statisztikai adatok kigyűjtése a böngészőből:

A Veolia Víz felhívja a felhasználók figyelmét, hogy szerverei rögzíthetnek bizonyos információkat (keresőprogram, IP- cím). A rögzített információk semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, és nem teszik lehetővé a felhasználó azonosítását.
Ezen kívül, a honlapra történő csatlakozás következtében a felhasználók számítógépének merevlemezén kisebb mennyiségű adat kerülhet letárolásra. Ezek olyan cookie-k, amelyek információkat rögzítenek a honlapon történő böngészés során (pl. a felkeresett oldalak, dátum és idő, stb.) és amelyeket le lehet olvasni, amikor a felhasználó újra felkeresi a honlapot. A felhasználók böngészője rendelkezik egy olyan funkcióval, amely segítségével a cooki-k letilthatók (ennek pontos részletei a Francia Adatvédelmi Hatóság (CNIL)) honlapján megtalálhatóak.
 

F ) A személyes adatok gyűjtése és felhasználása

A Veolia Víz nem kéri a honlap felhasználóit személyes adataik (név, cím, e-mail cím, foglalkozás) megadására. Ugyanakkor, a honlap bizonyos részeinek vagy dokumentumainak eléréséhez a felhasználónak meg kell adnia a nevét és bizonyos személyes adatait.
A Veolia Víz tájékoztatja a felhasználókat, hogy az általuk online megadott bármilyen személyes adatot a Veolia Víz kizárólagosan saját céljaira használja fel és felelősséget vállal azok kezelésért és tárolásáért. Ezeket az adatokat harmadik személy számára nem adja át, kivéve ez alól a honlap rendszergazdáját, a tartalomszolgáltatót és a honlap üzemeltetőjét.
A Veolia Víz minden tőle telhetőt megtesz a személyes adatok bizalmas kezelése érdekében.
A Veolia Víz felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a személyes adatokat tartalmazó adatbázisra a Francia Nemzeti Adatvédelmi Tanács (Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL)) rendelkezései vonatkoznak.
Ezen kívül a Veolia Víz felhívja a felhasználók figyelmét, hogy az információtechnológiára, az adatállományokra és a hozzájuk kapcsolódó jogokra vonatkozó törvény értelmében, és annak mindenkori módosításaival, a felhasználó jogosult a személyes adatok közzétételét, az azokhoz való hozzáférést, valamint azok helyesbítését megtiltani. A felhasználók fenti jogukkal bármikor élhetnek az alábbi címre küldött levélben:
 

Veolia Water
Direction de la Communication 
52 rue d'Anjou
75384 Paris Cedex 08
France

A változtatásokat a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérés beérkezését követő 8 munkanapon belül elvégezzük.
Minden olyan esetben, amikor a honlapról személyes adatok kerülnek kigyűjtésre, a gyűjtésre és/vagy a kigyűjtött adatok megváltoztatásra vonatkozó jogi feltételekre külön említést teszünk.
 

G ) További és/vagy kiegészítő feltételek:

A weboldal további vagy kiegészítő feltételeket is tartalmazhat, vagy utalást tehet ilyenekre, amelyeket a honlap felhasználóinak be kell tartania; bármilyen vita esetén a jelen feltételek alkalmazandóak; a feltételek a francia törvények szerint értelmezendőek és a párizsi fellebbviteli bíróság joghatósága alá tartozó, kizárólagos illetékességgel rendelkező bíróságok hatókörébe tartoznak. A honlap bármilyen célú használata kifejezetten a francia jog hatálya alá tartozik. A Veolia Víz fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználói feltételeket bármikor megváltoztassa.