Tevékenység

A társaság már több mint 100 éve vesz részt a főváros energiaellátásában. A legelső erőműegység a nemrégiben leállított Révész utcai fűtőmű 1906-ban épült, az Újpesti Erőmű 1910-ben, míg a Kelenföldi Erőmű 1914-ben kezdte meg működését. Az erőművek mindegyike hosszú évtizedeken keresztül széntüzeléssel üzemelt, amelyet az 1960-as évektől felváltott a fűtőolaj, végül a földgáz.

Budapesten 1953-ban indult meg az ipari célú és 1958-ban a lakossági célú távhő-ellátás a Kelenföldi Erőműből. A növekvő lakossági igények kielégítése céljából az 1960-as évek elején újabb erőművek épültek Angyalföldön, Kispesten és Kőbányán (ezek közül jelenleg már csak a korszerűsített Kispesti Erőmű üzemel). Alapvető céljuk, hogy tiszta energiahordozóból, a lehető legmagasabb hatásfokon, minimális környezeti terhelés mellett, folyamatosan és megbízhatóan termeljék meg az energiát.

A folyamatosan megvalósuló fejlesztések hatására mind a hőenergia-, mind a villamosenergia-termelés kedvező hatásfokkal, egyre kisebb költségszinten valósul meg. A kapcsolt energiatermelés nyújtotta előnyök, elsősorban az egyre kevesebb fajlagos tüzelőanyag-felhasználás következtében fokozatosan csökken a környezet terhelése. A jelenlegi károsanyagkibocsátás a 15 évig tartó erőműkorszerűsítési program előtti állapothoz viszonyítva kevesebb, mint egyötöde.

Környezetbarát és hatékony energia termelésével a Budapesti Erőmű Zrt. bizonyítja, hogy az erőmű és a lakosság biztonságosan élhet egymás közvetlen környezetében, miközben a másik érdekeit szem előtt tartják, és az eljövendő nemzedékekért dolgoznak. A létesítmény törekszik arra, hogy energiatermelő tevékenységét a Legjobb Elérhető Technika alapelveinek figyelembe vételével végezze:

 • berendezései üzemeltetéséhez a legkedvezőbb tulajdonságú fosszilis tüzelőanyagot, a földgázt használja;
 • energiatermelő tevékenysége során igyekszik a legjobb hatásfokú kombinált ciklusú kapcsolt energiatermelés részarányát maximalizálni;
 • beruházásai során hosszú távú fejlesztési célokat vesz figyelembe, az energiahatékonyság további növelése érdekében.

A Budapesti Erőmű Zrt. jelenleg is a főváros legjelentősebb energiatermelője. A főváros távhőigényének közel 60%-át termeli meg. Az előállított villamos energia országos piaci részesedése meghaladja a 4,2%-ot. A technológiai korszerűsítések eredményeként a szolgáltatás minőségének javításával több mint 140 000 távfűtött lakásban élő, közel fél millió fogyasztó, valamint 4100 közület számára szünetmentesen biztosítja a távhőt, növelve a fogyasztók komfortját. A budapesti távhővagyon megerősítése és a jövő energiaigényeinek kielégítése érdekében a cég együttműködik a stratégiai partnereivel, valamint a helyi önkormányzatokkal is.

 

Néhány számadat a Budapesti Erőmű Zrt-ről:

 • 214 munkavállaló
 • 396,4 MWe + 10 MWe beépített villamosenergia-kapacitás
 • 1174 MWth beépített hőenergia-kapacitás
 • kiadott villamos energia: 1354 GWh
 • kiadott hőenergia: 6575 TJ
 • tüzelőhő-felhasználás: 13910 TJ (az ország földgáz fogyasztásának 4,4%-a)
 • villamos/hőátalakítás [σ]: 0,74
 • energiakiadás hatásfoka: 82,3%
 • primerenergia megtakarítási mutató hazai összehasonlításban: 34,49%
 • a ki nem bocsátott CO2 mennyiség a közvetlen termeléshez képest 411 ezer tonna/év (206 ezer átlagos használatú személyautó CO2 kibocsátása)

A Budapesti Erőmű Zrt. gázturbinái rendkívül széles teljesítménytartományban, rugalmasan szabályozható képességeik kihasználásával 2012-től megbízhatóan részt vesznek az országos villamosenergia-rendszer szekunder szabályozásában. 2018-tól a Kelenföldi Erőmű részt vesz a tercier szabályozásban is.