Hulladékkezelési létesítményeink

A Veolia világszinten közel 50 millió tonna hulladékot kezel évente a körforgásos hulladékgazdálkodás keretein belül.

Éves szinten 2,5 milliárd tonna hulladék keletkezik Európában, melynek jelentős része kerül lerakókba vagy égetésre. Az EU által elfogadott Körforgásos gazdasággal kapcsolatos cselekvési terv fő célja, hogy elsősorban a hulladékok mennyisége csökkenjen. Emellett az Európai Parlament sürgeti a tagállamokat, hogy fokozzák az újrahasznosítás mértékét, csökkentsék a hulladéklerakók használatát és minimalizálják a hulladékok égetését.

A közös európai célkitűzés szerint 2025-re a kommunális hulladék legalább 55%-át újra kell hasznosítani, majd ezt az arányt fokozatosan növelnék. Ezzel együtt a hulladéklerakás arányát is visszaszorítanák, 2035-re a kommunális hulladék legfeljebb 10%-a kerülhet hulladéklerakókba.

Vállalatunk célja a környezettudatos hulladékgazdálkodás mellett a körforgásos gazdasági modell megvalósítása, az újrahasznosított anyagáramok létrehozása, hogy olyan hulladékkezelési- és gazdálkodási megoldásokat nyújtson, melyekkel hozzájárul a természeti erőforrások megóvásához.

 

Üveg hulladékhasznosítás

A zalaegerszegi üzem kapacitása 60 000 tonna/év csomagolási üveghulladék feldolgozása.

A szelektíven gyűjtött színes, fehér, barna, zöld csomagolási üveg hulladékot előbb kézi válogatással majd az automata gépsor egyes technológiai fokozatai minden idegen anyagtól mentesítik, színre válogatják és darálják. Az üzemünkben működő technológia legfontosabb egysége a REDWAVE gyártmányú optikai válogató, mely több fokozatban a vegyes vagy szennyezett üveghulladékból nagyon nagy tisztaságú homogén üveget válogat ki. 

A megtisztított, színre válogatott üveg alapanyagot óránkénti mintavétel segítségével ellenőrizzük a vevői specifikációk és a 1179/2012/EU előírásainak megfelelően.

Az üveg hulladékból technológiánk segítségével egy magasabb értéket képviselő termék, üvegdarálék készül, melyből újra üveg készíthető.

A készterméket társaságunk külön frakciónként tárolja majd a hasznosítói igényeknek megfelelően a régió legnagyobb üveggyárainak szállítja be, mint alapanyagot. Az üveggyárak energiafelhasználása a késztermékeink magas minősége miatt 60-70%-kal alacsonyabb, ha a Veolia Waste Hungary Kft. alapanyagát használják fel.

Hulladékból Energia (Waste to Energy)

A körforgásos gazdasági modellre való átállás jegyében a Veolia Waste Hungary Kft. vasvári telephelyén SRF – Solid Recovered Fuel gyártása zajlik, melyeket erőműveinkben gazdaságos és környezetkímélő tüzelőanyagként használunk fel.

A vasvári üzem kapacitása 50 000 tonna/év SRF előállítása.

Társaságunk vasvári telephelyén átveszi a részben a lakossági kommunálishulladékból elő-állított részben pedig ipari forrásból származó magas fűtőértékű hulladékot, amelyek nem, vagy csak túlzott költségek mellett hasznosíthatóak újra. Technológiánk segítségével az erőművekben történő energetikai hasznosításra tesszük alkalmassá a beérkezett anyagot. A többfokozatú feldolgozás során aprítás, illetve szennyező-anyag kiválogatás történik, ennek eredményeként jön létre a már nem hulladékminősítésű tüzelőanyag, hanem „termék”, melynek megnevezése SRF.

SRF olyan hulladékból előállított termék, ami szigorú bevizsgáláson és termékminősítési eljáráson esik át. Ennek a klórmentes, kereskedelmi forgalomban értékesíthető tüzelőanyagnak a felhasználása Európában széles körben elfogadott, hiszen energetikai hasznosításával, kedvező környezetvédelmi mutatók mellett, jelentős mennyiségű fosszilis energiahordozó váltható ki.