Szegedi Vízmű Zrt.

 

A Veolia Víz Zrt. 1994 óta látja el a Szegedi Vízmű Zrt. szakmai irányítását, amelyben 49%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. A Szegedi Vízmű Zrt. Szeged és Algyő közigazgatási területén szolgáltatja az ivóvizet, elvezeti a szennyvizet és a csapadékvizet, megtisztítja a szennyezett vizeket és üzemelteti az ezekhez szükséges víziközműveket.

A társaság feladata továbbá a meglévő és az újonnan belépő építmények, berendezések működőképességének és állagának megóvása, karbantartása, tervszerű felújítása. A Társaság tevékenységébe tartozik felújítási és rekonstrukciós munkák végzése vagy végeztetése.

A Szegedi Vízmű Zrt. kezeli és tisztítja négy Szeged közeli település (csatornahálózaton átadott) szennyvizét is.


Jellemző adatok:

 

ellátott lakosság (fő)

162 708

vízhálózat hossza gerincvezeték (km)

713,0

vízhálózat hossza bekötővezeték (km)

286,5

csatornahálózat hossza  gerincvezeték (m)

573,5

csatornahálózat hossza  bekötővezeték (m) 

241,5

értékesített ivóvíz (millió m3/év)

10,8

biológiailag tisztított szennyvíz (millió m3/év)

9,8

átlagos állományi létszám (fő)

335

 

A Szegedi Vízmű Zrt. a térség egyik legjelentősebb víziközmű szolgáltatója, stabil, jól működő, nagy múltú, hagyományokkal és szakmai tapasztalatokkal rendelkező cég.

A Társaság elkötelezte magát a környezettudatos, a természeti erőforrások takarékosabb felhasználására törekvő vállalati magatartás, valamint a technológiáik, energiahatékonyságuk és szolgáltatásaik folyamatos fejlesztése mellett. 

A társaság 2010 óta minden telephelyén megújuló energiát használ a létesítményeinek fűtésére, a szegedi szennyvíztisztító telepen pedig a szennyvíziszapból, valamint a beszállított melléktermékekből keletkező biogázból villamos energiát állít elő, mellyel a telep saját energia igényének jelenleg a 92%-át fedezi.  

 

A Szegedi Vízmű Zrt. céljai megvalósítása érdekében:

  • megfelel a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak és az előírt szabványok követelményeinek. Törekszik az európai normák betartására,
  • az ivóvíztermelés és -szolgáltatás terén a higiéniai viszonyok maximális betartása mellett, az élelmiszer-biztonsági szabvány előírásait és minden ivóvízbiztonsági előírást betart,
  • törekszik a káros kibocsátások mértékének, a keletkező hulladékok mennyiségének minimalizálására, azok környezeti hatásának csökkentésére, valamint a természetből származó anyagok, erőforrások takarékos felhasználására és az energetikai teljesítményük folyamatos javítására, valamint lehetőségeihez képest a megújuló erőforrások minél szélesebb körű alkalmazására,
  • különös figyelmet fordít a keletkező szennyvizek szakszerű kezelésének folyamatos biztosítására, illetve a szennyvíziszapból nyerhető biogáz energetikai hasznosítására,
  • a minőséget rendszeresen ellenőrzi, a vizsgálólaboratórium akkreditált státuszát fenntartja.

 

A társaság munkavállalóinak szakmai felkészültsége és a vezetés minden szintjén megnyilvánuló elkötelezettsége garanciát jelent tevékenységeik minőségére és a környezet megóvására.

A vállalat tevékenységének auditált köre: ivóvíztermelés és ivóvízelosztás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás, víziközművek és egyéb mélyépítési létesítmények műszaki tervezése, bonyolítása, kivitelezése, műszaki ellenőrzése az ISO 9001, illetve az ISO 14001, illetve az ISO 50001 szabványok szerint. Az ivóvíztermelés és ivóvíz szolgáltatás területére.

 

Kitűzött célja, hogy tevékenysége valamennyi területén európai szintű és példaértékű vízügyi szolgáltatóvá váljon.