Érd és Térsége Regionális Vízközmű Kft.

A Veolia Víz Zrt. és legnagyobb magyarországi érdekeltsége, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2006-ban hosszú távú Együttműködési Megállapodást és Üzemeltetési Szerződéseket írt alá az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (ÉTV) hét tulajdonos Önkormányzatával. A szerződés értelmében a Veolia Víz Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a budapesti agglomerációs régió szolgáltatását ellátó Társaság 26%-os üzletrészét vásárolta meg. A szerződés magában foglalja többek között Érd, Törökbálint, Tárnok, Diósd, Herceghalom, Sóskút és Pusztazámor vízellátását, valamint Törökbálint, Sóskút, Herceghalom, illetve Pusztazámor szennyvízelvezetését és tisztítását, valamint Remeteszőlős szennyvízelvezetését. 2012 óta Érd, Diósd és Tárnok települések szennyvízelvezetését és tisztítását az FCSM Zrt., a Veolia Víz Zrt., az ÉTV Kft., illetve a három önkormányzat által létrehozott Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (ÉTCS) végzi.

Jellemző adatok ÉTV Kft.

 • ellátottsági lakosság                                                     112 500 fő
 • vízhálózat (gerincvezeték)                                            743 km
 • csatornahálózat (gerincvezeték)                                  144 km
 • értékesített ivóvíz                                                           5,9 millió m3/év
 • biológiailag tisztított szennyvíz                                     1,1 millió m3/év
 • árbevétel                                                                         3,07 milliárd Ft.
 • alkalmazottak száma                                                     206 fő

 

Jellemző adatok ÉTCS Kft.:

 • ellátott lakosság                                                             80 000 fő
 • csatornahálózat  (gerincvezeték)                                 485 km
 • biológiailag tisztított szennyvíz                                     3,7 millió m3/év
 • árbevétel                                                                         1,2 milliárd Ft.
 • alkalmazottak száma                                                     45 fő
   

A két társaság legfontosabb eredményei:

 • az érdi szennyvíztisztító telep 5000 m3-ről 8000 m3-re történő kapacitásbővítése rekordidő alatt a szakmai befektetők közreműködésével az első nagy projektként,
 • az Érd, Diósd, Tárnok településeket érintő, nagyrészben az Európai Unió által támogatott fejlesztés szakmai segítése, melynek során mintegy 400 km csatorna, 60 szennyvízátemelő telep épült meg, és az Érdi Szennyvíztisztító Telep kapacitása 15 000 m3/napra bővült,
 • a sűrített szennyvíziszap hasznosítása biogáz-, illetve elektromos energiatermelés céljából,
 • egy 300-as töltővezeték építése, a legkorszerűbb KPE anyagú vízhálózat-építés, elektrofitting kötésekkel,
 • gépházak, szennyvíz átemelő telepek felújítása, szivattyúk cseréje,
 • csatornahálózat diagnosztikája korszerű ipari kamerákkal,
 • leromlott állapotú csatornák ütemezett rekonstrukciója, beton és azbesztcement anyagú vezetékek részarányának folyamatos csökkentése
 • saját termelésű víz volumenének növelése,
 • energiairányítási rendszer bevezetése, energia-hatékonysági szempontok előtérbe helyezése az üzemeltetés, illetve a beszerzési folyamatok során
 • ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 4501:2018; ISO 50001:2018 minőségirányítási rendszerek működtetése,
 • a mai kor elvárásainak megfelelő ügyfélszolgálati iroda kialakítása a városközpontban, 
 • az illegális bekötések, csapadékvíz bevezetések felderítése.