Szolgáltatásaink

A Veolia a fenntartható fejlődéshez létfontosságú szolgáltatásokat kínál ipari, közintézményi, önkormányzati és lakossági partnereinek három, egymást kiegészítő üzletágának keretében. Ezek az energetikai szolgáltatások, a víz- és szennyvízgazdálkodás, valamint a hulladékgazdálkodás üzletágak.

ENERGETIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

A tisztább, könnyebben hozzáférhető és fenntarthatóbb energiaforrások kiaknázása kulcsfontosságú kihívást jelent az olyan kérdések megoldásában, mint a klímaváltozás, a megfizethetőség és a tüzelőanyag-készletek csökkenése.

  • Az energiahatékonyság javításával, és a mezőgazdasági melléktermékek biomassza tüzelőanyagként történő hasznosításával a Veolia úttörő szerepet vállal egy alacsony szén-dioxid kibocsátású, körkörös gazdasági modell kialakításában.
  • A Veolia partnerként segíti az ipari üzemeket a környezettudatosabb és gazdaságosabb teljesítmény elérésében. , valamint együttműködik az érdekelt felekkel innovatív, zöldebb és fenntarthatóbb energiaforrásokat használó ipari folyamatok kidolgozásában.
  • A Veolia aktívan részt vesz az olyan komplex városi szolgáltatások fejlesztésében, mint az integrált víz-, energia- és hulladékgazdálkodás.

VíZGAZDÁLKODÁS

A víz az ember éltető eleme. A vízforrások azonban egyenlőtlenül és jelentős minőségi különbségekkel oszlanak el a Földön. A világ édesvízi forrásainak 60 százalékán csupán 10 ország osztozik.

  • A Veolia fogyasztásra alkalmassá teszi a vizet . Elszállítja a végfelhasználás helyére, majd használat után kezeli és újrahasznosítja azt a háztartások és az ipar számára.
  • Legyen szó kísérleti kezdeményezésekről vagy ipari méretekben megvalósuló beruházásokról, a Veolia kiemelt helyen kezeli a szennyvíz kérdését is. Legfontosabb célunk, hogy a lakossági vagy ipari felhasználás során keletkező szennyvíz - megfelelő kezelést követően - tisztán kerüljön vissza a környezetbe, és újrafelhasználhatóvá váljon.
  • A vízciklus különböző szakaszainak a háztartások és az ipari folyamatok szolgálatában végzett átfogó kezelésén túl a Veolia innovatív megoldásokat dolgoz ki, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a hulladékok mennyiségének csökkentésére, valamint az életképes, alternatív források fontosságára.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A hulladék mennyisége és az ezzel járókockázatok egyre nagyobb költségeket eredményeznek a környezetvédelem, a gazdaság és az egészségügy területén, ezért a jövőben minden gazdasági modellnek központi szerepet kell tulajdonítania a fenntartható hulladékgazdálkodásnak.

  • A Veolia évről évre több millió tonna kommunális és ipari hulladékot gyűjt össze, válogat szét és hasznosít újra. Ezáltal egyre több hulladékot sikerül visszacsatornázni egy újabb fogyasztási és termelési ciklusba.
  • A Veolia páratlan szakértelemre tett szert a komplex szennyeződések megelőzése és kezelése, így a talajrehabilitáció és az élettartamuk végét elért ipari létesítmények szétszerelése terén.