Veolia Víz Zrt. bemutatása

A Veolia Víz Zrt. a Veolia Csoport víziközmű ágazata, mely a magyarországi koordinációs és fejlesztési tevékenységekért felelős szervezete. Magyarországon évente 15,3 millió megészséges ivóvizet juttat el lakossági fogyasztóihoz és 205 millió mszenny- és csapadékvíz elvezetéséről, valamint kezeléséről gondoskodik. Az 1500 főt meghaladó szakembergárda arra törekszik, hogy az önkormányzatoknak is minden igényt kielégítő, minőségi szolgáltatást nyújtson nap mint nap.
 
A szervezet küldetése

 • Üzemeltetési partnerkapcsolatok kialakítása a magyarországi víz- és csatornaszolgáltatás területén.
 • Tanácsadás a potenciális önkormányzati partnerek felé további szerződések megkötése érdekében. Az ajánlatok kidolgozása során a szolgáltatások minősége, a fogyasztók igényeinek figyelembevétele, valamint a környezet védelme is előtérbe kerül.
 • Jelentős környezetvédelmi feladatok ellátása iparvállalatok részére, szennyezéscsökkentő technológiák és üzemeltetési konstrukciók kidolgozásán és értékesítésén keresztül.
 • A meglévő magyarországi üzemeltetési befektetések (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Szegedi Vízmű Zrt., Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft., Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.) szakmai felügyelete.

 
A Veolia magyarországi érdekeltségeinek legfontosabb tevékenységei:

 • csatornahálózat üzemeltetés
 • csatorna-rekonstrukció
 • szennyvíztisztítás és iszapelhelyezés
 • szennyvízátemelés és -szivattyúzás
 • bioenergia termelés
 • ivóvíz szolgáltatás
 • ivóvíz- és szennyvíztisztítási technológiák
 • ivóvízellátó hálózatok, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszerek építése
 • árvízvédelem
 • csatorna-, gáz-, távhő- és telefonhálózatok építése, rekonstrukciója
 • nyilvános illemhelyek üzemeltetése
 • szerveshulladék-kezelés
 • út és a kapcsolódó közművek kivitelezése
 • laboratóriumi vizsgálatok
 • parlagfű-mentesítés