Veolia Víz Zrt. bemutatása

A Veolia Víz Zrt. a Veolia csoport víziközmű ágazatamely a magyarországi koordinációs és fejlesztési tevékenységekért felelős szervezet. Magyarországon évente 15,6 millió m3 egészséges ivóvizet juttat el fogyasztóihoz és több mint 200 millió m3 szenny- és csapadékvíz elvezetéséről, valamint kezeléséről gondoskodik. A vállalat 1500 főt meghaladó szakembergárdája arra törekszik, hogy a közel 900 000 kommunális és ipari fogyasztó számára minden igényt kielégítő, minőségi szolgáltatást nyújtson nap mint nap. Az ellátott lakosság száma a szolgáltatási területeken összességében meghaladja a 2,2 millió főt. A Veolia víz üzletága mintegy 2000 km ivóvízhálózatot és közel 8000 km szenny- és csapadékvíz-hálózatot, több mint 100 szenny- és csapadékvíz-átemelőt, 5 ivóvízkezelő telepet és 10 szennyvíztisztító telepet üzemeltet. A tevékenységből származó éves árbevétele megközelítőleg 50 milliárd forint.
 
A szervezet küldetése

 • Üzemeltetési partnerkapcsolatok kialakítása a magyarországi víz- és csatornaszolgáltatás területén.
 • Tanácsadás a potenciális önkormányzati partnerek számára további szerződéskötések érdekében. Az ajánlatok kidolgozása során a szolgáltatások minősége, a fogyasztók igényei, valamint a környezet védelme is előtérbe kerül.
 • Jelentős környezetvédelmi feladatok ellátása iparvállalatok részére, szennyezéscsökkentő technológiák és üzemeltetési konstrukciók kidolgozásán és értékesítésén keresztül.
 • A meglévő magyarországi üzemeltetési befektetések (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Szegedi Vízmű Zrt., Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft., Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.) szakmai felügyelete.

 
A Veolia magyarországi érdekeltségeinek legfontosabb tevékenységei:

 • csatornahálózat-üzemeltetés
 • csatornarekonstrukció
 • szennyvíztisztítás és iszapelhelyezés
 • szennyvízátemelés és -szivattyúzás
 • bioenergiatermelés
 • ivóvíz-szolgáltatás
 • ivóvíz- és szennyvíztisztítási technológiák
 • ivóvízellátó hálózatok, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszerek építése
 • árvízvédelem
 • csatorna-, gáz-, távhő- és telefonhálózatok építése, rekonstrukciója
 • nyilvános illemhelyek üzemeltetése
 • szerveshulladék-kezelés
 • út és a kapcsolódó közművek kivitelezése
 • laboratóriumi vizsgálatok
 • parlagfű-mentesítés