Impact 2023

Bolygónk és társadalmunk történelmi időket él át. Korábban soha nem volt még ennyire kiemelt fontosságú a környezetvédelem és a klímaváltozás elleni küzdelem. Számolnunk kell a társadalmi és szociális következményekkel is, hiszen vannak olyan közösségek, amelyek már most is nagyon sebezhetők. Meggyőződésünk, hogy a bolygónk védelmében kollektív módon, konkrét akciókkal kell fellépnünk: cselekednünk kell a fenntarthatósági fordulat megvalósítása érdekében.

Az elmúlt évek erőfeszítéseinek eredményeként a Veolia, szilárd és bizalomra épülő helyzetének köszönhetően, folytathatja ambiciózus terveinek megvalósítását.  Az Impact 2023 elnevezésű stratégiai programunkon keresztül szeretnénk az ökológiai átalakulás mintavállalatává válni.

CÉLUNK, HOGY A VEOLIA LEGYEN AZ ÖKOLÓGIAI ÁTALAKULÁS MINTAVÁLLALATA

 

A környezetvédelemnek nagy a tétje, a környezettudatos szemlélet kialakítása a fiatalok és a fogyasztók mobilizációjához vezet. Ezen kihívások leküzdéséhez a Veolia rendelkezik azzal a szaktudással, mely döntő jelentőségű a megoldások keresésében és kidolgozásában.

- Antoine Frérot, a Veolia igazgató
tanácsának elnöke

Az erőforrások a világnak jelmondatunk által tükrözött hivatásunk gyakorlásával, melyet KÜLDETÉSÜNK (RAISON D'ETRE) részletez, határozottan kijelentettük elhivatottságunkat az iránt, hogy − immár 160 éve − pozitív hatást gyakoroljunk bolygónk működésére. Ez a kötelezettségvállalás korábban sosem volt annyira összhangban a tevékenységünkben érdekelt felek elvárásaival és igényeivel, mint napjainkban. A korábbi fejlesztési terveknek köszönhetően, melyek megtérülő és hosszú távú fejlődési pályára állították vállalatunkat, a Veolia sosem állt még ennyire készen tevékenységének megerősítésére és bővítésére.

Impact 2023: Négy stratégiai irányzat a Veoliában

1. IRÁNYÍTÁS TÖBBSÍKÚ, ÖSSZETETT TELJESÍTMÉNYMUTATÓKON KERESZTÜL

A Veolia ugyanakkora figyelmet szentel a különböző, de egymást kiegészítő teljesítménykategóriáknak − gazdasági és pénzügyi, kereskedelmi, szociális, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény – melyek megteremtik a pozitív körforgást. A Veolia elköteleződik 18 konkrét mutatószám mellett, melyek lefedik hatékonyságának mind az 5 dimenzióját. Ezen célok elérését egy független szervezet rendszeresen auditálni és mérni fogja.

2. VÁLASZ A LEGNAGYOBB IGÉNYEKET TÁMASZTÓ KIHÍVÁSOKRA

Felgyorsítjuk az ökológiai átalakulást szolgáló, legösszetettebb tevékenységeink fejlesztését, melyek esetében szakértelmünk egyedi és megkülönböztet bennünket versenytársainktól.

 • szennyezések megelőzését és helyreállítását célzó tevékenységek: veszélyes hulladékok kezelése, szennyeződések eltávolítása ipari talajból és vízből;
 • kulcsfontosságú erőforrások észszerű használatára és a klímaváltozás elleni küzdelemre irányuló tevékenységek: ipari ügyfelek és épületek energetikai hatékonyságát javító szolgáltatások, műanyagok újrahasznosítása és SRF tüzelőanyagok előállítása, biohulladékok felhasználása, ipari ökológiai ajánlatok, mint a körforgásos gazdasági modell;
 • a klímaváltozáshoz alkalmazkodó megoldások, mint például a szennyvíz újrahasznosítása vagy a tengervíz sótalanítása.

3. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEINK ÚJRAGONDOLÁSA

Megerősítjük és átgondoljuk tevékenységeinket hatásuk és hatékonyságuk növelése érdekében:

 • bővítjük a vízszolgáltatáshoz és szennyvíztisztításhoz kapcsolódó szolgáltatásainkat (iszapot hasznosító innovatív megoldások, komplex megoldások az ivóvízhez való hozzáférés érdekében), és átgondoljuk üzemeltetési és fejlesztési módszereinket az érintett felekkel közösen (irányítás, ügyfélkapcsolatok);
 • átalakítjuk az általános ipari hulladékok begyűjtését, például új, digitális szolgáltatásokon keresztül, és új, differenciált árpolitikát vezetünk be a nyersanyagok minősége alapján;
 • modernizáljuk és diverzifikáljuk az energetikai hálózatokhoz kapcsolódó tevékenységeinket: széntüzeléssel ellátott távhőhálózatok átállítása zöld energiára, a villamos energiához kapcsolódó új szolgáltatások, mini távhő és hűtési hálózatok kialakítása.

4. INNOVATÍV ÖTLETEK, A JÖVŐ MEGOLDÁSAI

Innovatív megoldásokat dolgozunk ki annak érdekében, hogy előre megtaláljuk a válaszokat a jövőben felmerülő igényekre, szükségletekre. A következő területeken keressük a válaszokat:

 • egészségmegőrzés és a szennyező anyagok szűrése: a beltéri levegő minőségének felmérése és javítása, vízben található mikroszennyeződések kezelése;
 • új anyagkörforgások: az elektromos hulladékok, valamint az elektromos autók akkumulátorának újrahasznosítása, CO2 befogása és hasznosítása, ökokoncepciók kialakítása az ipari partnerekkel;
 • élelmiszerlánc: szerves hulladékok biokonverziója biológiai talajjavítóvá vagy állati takarmánnyá, városi mezőgazdasági megoldások, ivóvízhez való kényelmes hozzáférés és az ívóvíz ízének javítása;
 • alkalmazkodás a klímaváltozás következményeihez: kríziskezelés (mobil berendezéseink segítségével, áradások és szárazság megelőzése), víz újrahasznosítása, árvizek megelőzése, városi frissítő szigetek kialakítása;
 • új energetikai szolgáltatások: elektronikus rugalmasság és a kereslet kezelése (virtuális erőmű, energiatárolás), microgrid struktúrák;
 • új digitális szolgáltatások: szennyvíztisztító telepek és berendezések felügyeletét ellátó központok, hulladékkezelő internetes platform, mesterséges intelligencia alkalmazása a hulladékválogatásban, társadalmi vállalkozók támogatását célzó platformok.