Földgázkereskedelem

A Veolia Energia Magyarország vállalatcsoport tagjaként, a PANNONENERGIA-SERVICE Kft. földgáz-kereskedelmi tevékenységet végez a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott működési engedély birtokában. A működési engedély alapján társaságunk földgáz-kereskedelmi tevékenységét a szabadpiacon végzi, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat nem lát el. 

A Társaságra vonatkozó adatok
 
A társaság cégneve: PANNONENERGIA-SERVICE Kft.
Székhely: 7630 Pécs, Edison utca 1.
Cégbejegyzés helye: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 02-09-067857
Adószáma: 12767203-2-02
Bejegyzés kelte: 2002. január 28.
Elérhetőség: www.veolia.hu
 
A társaság ügyfélszolgálatának címe:
2040 Budaörs, Szabadság út 301.
 
Az ügyfélszolgálat elérhetősége:
Telefon: + 36 (23) 806 100
Telefax: + 36 (23) 806 095
E-mail: gazkereskedelem@veolia.com
Honlap: www.veolia.hu
 
Nyitva tartás:
hétfőtől – csütörtökig: 9:00 – 16:30
pénteken: 9:00 – 13:30

Üzletszabályzat felülvizsgálata
 
2018.10.29.
 
 
Tisztelt Partnereink!
 
A PANNONENERGIA­SERVICE Kft. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) 121. § (1) bekezdésének megfelelően Üzletszabályzatát felülvizsgálja.

A PANNONENERGIA­SERVICE Kft. a Vhr. 123. §-ban foglalt kötelezettségeinek teljesítéseként, az Üzletszabályzatát érintő – általa javasolt – változások kapcsán egyeztetést kezdeményez az érintett engedélyesekkel és az energetikai felhasználói érdekképviseletekkel.

A PANNONENERGIA­SERVICE Kft. a Vhr. 123. §-ban foglaltaknak megfelelően az észrevételek megtételére 20 napos határidőt biztosít, amely időtartam lejárta 2018. november 19. napja, 10.00 óra.
A szövegezés kapcsán a lenti formátumban kérjük észrevételeiket megküldeni a következő e-mail címre:
E-mail: gazkereskedelem@veolia.com
Adatforgalmi és információs rendszer bemutatása
PDF - 906.95 KB
Üzletszabályzat módosítása
PDF - 790.86 KB
Üzletszabályzat_észrevételek_minta
DOC - 47.5 KB
Fölgáz-kereskedelmi működési engedély
PDF - 2.01 MB

 
Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat jóváhagyása
PDF - 1.53 MB 
Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat valamint mellékletei és...
PDF - 3.7 MB